Sera Projeleri

Sera imalatında kullanılan ürünler ve bu ürünleri imal etmek için gerekli makina parkuru.


SERA NEDİR

Çiftçilerin; sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğini iklimden ya da yöreden kaynaklanan sebeplerden dolayı, açık alanlarda yapılamayan üretimi, mevsim normallerinin dışında veya bitkisel üretimi yıl boyunca yapmaları için tüm koşulların sağlandığı yapılara SERA denir.
Kentleşme ve hızlı nüfus artışı bitkisel üretim ihtiyacını artırırken maalesef ki çarpık yerleşme toprak varlığı azalmaktadır. Bu tür yapılar önemini daha da artıracaktır. İlk kurulum maliyeti yüksek olan seraların kısa sürede kendi masrafını karşılaması ve kâra geçmesi sayesinde faydaları daha yüksektir.

SERACILIĞIN AVANTAJ VE FAYDALARI
Seracılığın Önemi ve Avantajları, Ekonomiye Katkıları
Az ekim alanından yüksek verim alınması.
Sebze ve meyvelerin pazarda sürekli ya da daha uzun bulunması
Hem halkın geçimine hem de ihraç yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunması
Seracılıkta ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin satış imkanlarının artması
İşletmede devamlı çalışma olanağının sağlanması
İstihdam yaratması
İmalat teknolojisi ile çevre ülkeler için cazibe merkezi olması
Sera, işsizliği azaltan, daha fazla ürün alınmasını sağlayan nüfusu kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen önlemlerin ilki olarak görülmektedir. Sonuç olarak söylenebilir ki seracılık ülke ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunmaktadır.
Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile ortak proje geliştirip, hem Kırgızistan da üretim yapabiliriz , hem de Kırgızistan çevresindeki ülkelere satış yapabiliriz.

Seracılığın Avantajları
Birim alandan daha fazla ürün ve para kazanan çiftçinin kente göç etmesini engellemesi.
Az bir toprakla çok ürün almanın yanında topraksız bir üretim ortamı oluşturabilmesi.
Sebzelerin ve meyvelerin pazar tezgahlarında yıl boyu kalma süresini uzatır.
Hem halkın geçimine hem de ihracat yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunması.
Mevsimlik işçi yerine daimi çalışma olanağı vermesi.
Yazın yetiştirilen ürünlerin yetişme devresinin uzaması ya da kışında üretilebilmesi.
Turfanda üretim zamanını daha erkene çekebilme fırsatı vermesi.
Bir yılda birden fazla üretim yapılır.

Sera Sistemlerinin Faydaları
Kurulduğu bölgede, dışarıda doğal koşullarda yetişen her türlü sebze ve boyca küçük sayılabilen meyve bitkileri, cam ya da plastik örtü altına alınmak suretiyle, turfanda olarak yetiştirmektedir. Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde, eskiden sadece doğal koşullarda ve yılın belirli zamanlarında yetişen çoğu sebze ve meyveler, artık gelişen teknolojiyle örtü altlarında, diğer bir ifade ile seralarda, daha erken zamanlarda yetiştirilir olmuştur. Bu durum, doğal olarak sebze ve meyvecilikte verim ve kaliteyi artırmıştır.
Seralarda sağlanan yapay koşullar:
Isıtma
Havalandırma
Sulama ve Gübreleme
İlaçlama olup bütün bunlar teknoloji kullanımı ile gerçekleştirilir.
Seralarda İklimlendirme
Günümüzde sera yapım teknikleri oldukça geliştirilmiştir. Çeşitli klimatik ve ekonomik şartlara göre geliştirilen sera modelleri, prefabrik olarak yapılır ve araziye inşa edilir.

Modern bir sera kurmak kadar seranın içinde uygun yetiştirme koşullarını oluşturmak ve devamlı izlemek gerekir. Serada bitkilerin büyüme ve gelişme durumlarına göre sıcaklığı ayarlamak havalandırma yaparken açılan pencerelerden fazla sıcaklık kaybına sebep olmadan ve soğuk havanın bitkilere zarar vermeden havalandırma yapmak, güneşsiz günlerde bitki gelişimini etkilemeden sıcaklık, ışık ve su oranını ayarlamak, çeşitli hastalıklar için uygun bir ortam sağlayan nem ve yüksek sıcaklık gibi sera şartlarına rağmen bitkilerin sağlıklarının bozulmamasını sağlamak ve araştırmayı en iyi şekilde sonuçlandırmak için sera içi klimatik şartların izlenmesi çok önemlidir.
Seraların kurulacağı yerin seçimine çeşitli faktörler etkiler. Bunlar iklim faktörleri (sıcaklık, güneşlenme, rüzgar, yağış) ve ekonomik faktörler (ucuz enerji, yol, su, vb.)dır.
Seranın kurulacağı bölgenin yıllık ortalama, en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının bilinmesi gereklidir. Zira seranın ısı ihtiyacı bu değerlere göre belirlenecektir. Ayrıca yer seçiminde en fazla güneşlenen yer seçildiği takdirde güneşin ısıtma özelliğinden en fazla yararlanılabilir.

HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ
Seralar büyük yerleşim yerlerine yakın yerlerde olmalıdır. Pazar olarak seçilen yönteme göre kuruluş yerleri sanayinin yaygın olduğu yerlere uzak olarak tercih edilmelidir. Hava kirliliği seralardaki üretimi olumsuz olarak etkilemektedir.
Hedef pazara gidecek yollar önemli olduğundan ulaşımın kolay olabileceği, liman kentleri ve karayolu ağının gelişmiş olduğu büyük yerleşim yerlerine yakın bölgelerde seracılık yapılması önerilmektedir.
Seracılıkta ürünün çeşidine göre, kurulumdan sonra 2-6 ay içerisinde ürün almaya başlanmaktadır. Sürekli tüketimin gerçekleştiği bir sektör olduğu için seracılıkta üretilen ürünler seri bir şekilde tüketimin olduğu bölgelere aktarılır.
Seracılıkta Pazar hedefleri önemlidir. Ürün potansiyeline göre ihracat yapılabilir ya da iç pazarda dağıtımı yapılabilir.

HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ
Seradan çıkan ürünler iç pazarda satışa sunulduğu takdirde toptan satış yapılacak,
hal, büyük marketler ve pazar satıcılarına satılacaktır. Ürünlerin ihracatla satılması
durumunda ürünler, deniz yolu ile ya da kara yolu ile gideceği ülkelere yollanacaktır.
Ürünler gündelik talep olan ve taze tüketilen ürünlerdir, bu sebeple nakliye büyük önem taşımaktadır.

SERA İMALATI MAKİNE PARKURU
1-50 LİK SERA OLUK ÜRETİM HATTI
2-35 LİK PROFİL ÜRETİM HATTI
3-45 LİK PROFİL ÜRETİM HATTI
4-OLUK KENAR KLİPSİ MAKİNASI
5-POLİKKARBON PROFİLİ VE DIŞ ÇITA MAKİNASI
6-YAN VE ALT YOĞUŞMA MAKİNASI
7-Ø32-Ø102 mm BORU PROFİL ÜRETİM HATTI
8-RULO SAC DİLME MAKİNASI
9-SERVO SAC SÜRÜCÜ
10-PRESS GRUBU (15 adet)
11-YAY MAKİNASI
12-MODERN SERA KELEPÇE KALIPLARI
13-SERA KALIP LİSTESİ-2
14-YASSI MAMÜL İŞLEME BÜKME GURUBU (1 ADET ABKANT 1 ADET GİYOTİN)
15-KOMPRESÖR
16-HİDROLİK KLAVUZ MAKİNASI
17-GUTTER MAKİNASI
18-İP SARMA MAKİNASI
19-NAYLON RULO AÇMA MAKİNASI
20-PLASTİK KLİPS MAKİNASI

Makine Parkuru Detayları

1- 50 LİK SERA OLUK ÜRETİM HATTI
- HİDROLİK RULO AÇICI
- ROLLFORM MAKİNASI (18 İSTASYONLU)
- KESİM ÜNİTESİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rulo Açıcı: Altı ton kapasiteli hidrolik olarak tahrik edilecektir.
Rollform Makinası , 600mm bant genişliği, mil kalınlığı 90 mm, 18 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünitesi (giyotin makas)

2- 35LİK SERA PROFİLİ ÜRETİM HATTI
35 LİK SERA PROFİLİ ÜRETİM HATTI
- HİDROLİK RULO AÇICI
- ROLLFORM MAKİNASI (18 İSTASYONLU)
- KESİM ÜNİTESİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rollform Makinası,250 mm bant genişliği,mil kalınlığı 70 mm,18 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünitesi (Soğuk Kesim Testere Grubu)

3 - 45’LİK PROFİL ÜRETİM HATTI
45’LİK SERA PROFİLİ ÜRETİM HATTI
– HİDROLİK RULO AÇICI
- ROLLFORM MAKİNASI(18 İSTASYONLU)
– KESİM ÜNİTESİ
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rulo Açıcı: Altı ton kapasiteli olarak tahrik edilecektir
Rollform Makinası, 300 bant genişliği mil kalınlığı 70 mm, 18 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünitesi (Soğuk Kesim Testere Grubu)

4- OLUK KENAR KLİPSİ MAKİNASI
OLUK KLİPSİ ÜRETİM HATTI
– HİDROLİK RULO AÇICI
– ROLLFORM MAKİNASI(14 İSTASYONLU)
– KESİM ÜNİTESİ
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rulo Açıcı: 3 ton kapasiteli hidrolik olarak tahrik edilecektir.
Rollform Makinası, 150 mm bant genişliği,mil kalınlığı 55 mm, 14 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünitesi (Soğuk Kesim Testere Grubu)

5- POLİKKARBON PROFİLİ VE DIŞ ÇITA MAKİNASI
İŞİN TANIMI
POLİKARBON PROFİLİ ÜRETİM HATTI
HİDROLİK RULO AÇICI
ROLLFORM MAKİNASI (14 İSTASYONLU)
KESİM ÜNİTESİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rulo Açıcı: 3 ton kapasiteli hidrolik olarak tahrik edilecektir.
Rollform Makinası, 150 mm bant genişliği, mil kalınlığı 55 mm, 14 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünitesi (Soğuk Kesim Testere Grubu)

6- YAN VE ALT YOĞUŞMA MAKİNASI
YOĞUŞMA OLUĞU ÜRETİM HATTI
– RULO AÇICI
– ROLLFORM MAKİNASI (10 İSTASYONLU)
– KESİM ÜNİTESİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Rulo Açıcı: 3 ton kapasiteli hidrolik olarak tahrik edilecektir.
Rollform Makinası, 89 mm-110 mm bant genişliği, mil kalınlığı 55 mm ,10 istasyonlu
Kalıpların malzeme cinsi: 4140 ıslah çeliği
Kesim Ünistesi( Soğuk Kesim Testere Grubu )

7 Ø32-Ø102 mm BORU PROFİL ÜRETİM HATTI
Ø32-Ø102’LİK BORU MAKİNESİ
BORU VE PROFİL MAKİNESİ İÇERİĞİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıcak ve soğuk sarılmış çelik bobinler için TES,DIN,ASTM,JIS,BS standartlarına uygun
Max. Bant kalınlığı : 4,00 mm (boru için)
                           : 3,00 mm (profil için)
Min bant kalınlığı : 1,50 mm
Bant genişliği : min 101 mm
                    : max 320 mm

Boru dış çapı : 32 mm-102 mm
Profil dış ölçüleri : 25x25 – 80x80
Üretim boyu : min 6000 mm
                  : max 12000 mm
Makinenin çalışma hızı : min 12m/dakika
                                 : max 60m/dakika

8- RULO SAC DİLME MAKİNASI
Yükleme Arabası
Rulo Sac Açıcı
Taşıyıcı Transfer Ünitesi
Dilme Kesici Ünitesi
Dilme Bıçakları
Çapak Sarıcılar
Kuyu Kapatma ve Transfer Ünistesi
Rulo Sac Tansiyon Kontrol (Silgi Sistemi)
Seperatör Üniteler ve Parçaları
Rulo Sac Sarıcı Sistemi
Çıkış Arabası
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
Elektronik Kumanda Panoları

9- SERVO SAC SÜRÜCÜ
100-2000 mm genişlik kapasitesi
0,5-8mm sac kalınlık kapasitesi
Schneider Electric veya Siemens elektornik altyapı
‘’Donanım ve Sensör Sistemleri’’
Euchner marka el çarkı

10- PRESS GRUBU
5 Adet 60 Ton Pres
5 Adet 80 Ton Pres
2 Adet 100 Ton Pres
2 Adet 40 Ton Pres
1 Adet 180 Ton Pres

11- YAY MAKİNASI
50 x 60 mm 1,5 mm Sera Yay borusu bükme makinasıdır.
Hidrolik Aksam ile çalışılacaktır.

12- MODERN SERA KELEPÇE KALIPLARI
BORU VE PROFİL GRUBU
GK01 ANKRAJ (70X70X2 mm KUTU PROFİL)
GK02 KOLON (80X80X2 mm KUTU PROFİL)
GK03 MAKAS BORUSU (50X60X1.5 mm OVAL BORU)
GK04 MAKAS ÇAPRAZ BORUSU (Ø 32X1.5 mm ÇAPRAZ BORU)
GK05 HAVALANDIRMA 35X35X1.5 mm (HAVALANDIRMA KUTU PROFİLİ)
GK06 HAVALANDIRMA Ø 34X2.5X mm (HAVALANDIRMA ŞAFT BORUSU)
GK07 ANA KOLON (80X140X3 mm KUTU PROFİL)
GK08 ANA KOLON ÇAPRAZI (60X60X3X mm KUTU PROFİL)
GK09 35*35 KLİPSLİ PROFİL
GK10 45*45 KLİPSLİ PROFİL
GK11 50’ lik SERA OLUK PROFİLİ
GK12 26’lık KLİPS PROFİLİ
BORU VE PROFİL KALIPLARI
70X70 ANKRAJ DELİK KALIBI
80X80 KOLON DELMA KALIBI
50X60 OVAL BORU DELME KALIBI
32’LİK BORU UÇ EZME KALIBI
35X35 HAVALANDIRMA KOLU DELİK KALIBI
5.13 mt 50’LİK SERA OLUĞU DELİK KALIBI
SERA OLUĞU UÇ KESME KALIBI
SLOT DELİK KALIBI
SERA OLUĞU UCU EZME KALIBI
60X60 KAFA ÇAPRAZI DELME KALIBI
34’LÜK HAVALANDIRMA ŞAFT BORUSU DELME KALIBI

13- SERA KALIP LİSTESİ-2
SAC GURUBU
GK1 KOLON-OLUK BAĞLANTI KELEPÇESİ (KOLON KAPİTALİ)
GK2 YAN ÇAPRAZ BAĞLANTI KELEPÇESİ (YAN ÇAPRAZ KOLON KELEPÇESİ)
GK3 OVAL BORU BAĞLANTI KELEPÇESİ (MAKAS BAĞLANTI KELEPÇESİ)
GK4 KISA KOLON KELEPÇESİ (ARA KISA KOLON KELEPÇESİ)
GK5 80X80 KELEPÇE(SERA KOLON ÇAPRAZLARI VE SERA POLİKARBON ÇEVRE PROFİLLERİ)
GK6 80X80 KELEPÇE KARŞILIĞI (80X80 KOLO ÇAPRAZ KARŞILIĞI KELEPÇESİ)
GK7 80X100 KELEPÇE (80X100 POLİKARBON ÇEVRE PRODİL KELEPÇESİ)
GK8 80X140 KELEPÇE (80X140 POLİKARBON ÇEVRE PROFİL KELEPÇESİ)
GK9 60X60 KOLON KAFA ÇAPRAZI KELEPÇESİ
GK10 80X140KOLON KAFA ÇAPRAZI KELEPÇESİ
GK11 POLİKARBON PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI KELEPÇESİ
GK12 MAKAS YAN ÇAPRAZ BAĞLANTI KELEPÇESİ
GK13 YAN ÇAPRAZ 32 U BOLD KELEPÇE KARŞILIĞI
GK14 35’LİK KLİPSLİ PROFİL ALT BAĞLANTI KELEPÇESİ
GK15 OVAL BORU MAKAS ÇAPRAZ KELEPÇESİ
GK16 MAKAS ALT BORU ÇAPRAZ KELEPÇESİ
GK17 TEPE MAHYA KELEPÇESİ
GK18 HAVALANDIRMA ŞAFT BORUSU YATAĞI ÜST KELEPÇESİ
GK19 C35 KLİPSİ PROFİL BAĞLANTI KAYKAYI KELEPÇESİ (C35 PROFİL TUTTURMA KELEPÇESİ)
GK20 POLİKARBON C35 PROFİL KELEPÇESİ (POLİKARBON ÇEVRE PROFİL KAYKAYI)
GK21 HAVALANDIRMA KOLU MENTEŞESİ
GK22 HAVALANDIRMA C35 KLİPSLİ PROFİL KELEPÇESİ
GK23 35X35 HAVALANDIRMA PROFİLİ ÇAPRAZ KELEPÇESİ (TÜNEL SONU HAVALANDIRMA PENCERE KOLU BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ)
GK24 35X35 HAVALANDIRMA PROFİLİ ARA BAĞLANTI KELEPÇESİ
GK25 80X140 PROFİLİ OVAL BORUYA BAĞLANTI KELEPÇESİ
GK26 35X35 HAVALANDIRMA KOLU KREMİYER DİŞLİ KELEPÇESİ
GK27 HAVALANDIRMA KOLU KAFA ÇAPRAZ KELEPÇESİ
GK28 TÜNEL SONU 32£LİK KAFA ÇAPRAZ KELEPÇESİ
GK29 POLİKARBON PROFİLİ OVAL BORUYA BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ SPOT AYAKA KALIBI(ISITMA)

14- YASSI MAMÜL İŞLEME BÜKME GURUBU
1 ADET ABKANT
1 ADET GİYOTİN
Verilecek 2 makine sera için gerekli sacların büküm ve kesim işlemini yapacak kapasitede ve ölçüde olacaktır.

15 - KOMPRESÖR
1 ADET 40 KW kompresör gönderilecektir. Bu gönderilecek kompresörün fabrika içi dağıtım hattı ve jakları alıcı sorumluluğundadır.

16- HİDROLİK KLAVUZ MAKİNASI
35 lik ve 45 lik profil içerisinden geçecek kaykayların cıvata kavraması için gereken otomatik kılavuz makinasıdır.

17-GUTTER MAKİNASI
0,6X600 mm bant genişliği gutter saclarını domates seraları için gutter askı formuna getiren mobil elektrik güçlü hidrolik aksamlı makinadır.

18- PLASTİK KLİPS MAKİNASI
Modern sera naylon montajı için gereken plastik klipsi belirlenecek formda ekstrurizyon yöntemi ile çekçek makine setidir.

19 -NAYLON RULO AÇMA MAKİNASI
Sera naylonlarını Jumbo olarak tedarik edilmesi halinde boylaması için gereken kesim makinasıdır

20- İP SARMA MAKİNASI
Seralarda bitki askı sistemi için gereken ipli askı telinin sadece ip sarma görevini gören elektrikli ip sarma ve dolama makinasıdır.

 

 Bu sayfayı paylaş